Night to Shine!

Night to Shine!

𝐍𝐒𝐠𝐑𝐭 𝐭𝐨 π’π‘π’π§πž is a prom for individuals with special needs. This event takes place in over 600 locations across the world simultaneously on Friday, February 8th, 2019 from 6-9 p.m. Night to Shine will take place locally at Crossroads Christian Church in Gray, TN.

Night to Shine is free for individuals with special needs. You can register by following this link:

https://onrealm.org/crossroadsgray/PublicRegistrations/Event?linkString=MzMxMDgyZDMtMjVhYy00YTZmLTk3MDktYTk5MjAxMDM2MTBj